Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy >  Epistemia

Epistemia

20.10.2017

Emocje, których Ewelina Małysa dostarczała nam w latach ubiegłych dyskretniej ujawnia najnowsza wystawa pt. Epistemia. Po zdecydowanym podboju przestrzeni graficznej, czym nie tak dawno zadziwiała nas artystka, obecnie ogranicza się do mniejszego formatu prac; większość z nich powstała w bieżącym roku i tworzy zwartą grupę. Laboratoryjne wręcz warunki dla eksperymentu zapewnia jej tym razem niezmienny format kwadratu. Nadal uprawia litografię.

 

 

Wystawa obejmuje 3 cykle pod wspólnym tytułem Moduły. Powtarzalności form w cyklach towarzyszy zmienny kolor. Moduł 1 to diagonalnie wykreślone koła nachodzące na siebie, co pogłębia przestrzeń kompozycji, a także zwraca uwagę na fenomen transparentności form. Wewnętrzną energią emanują obrócone kwadraty o powierzchni dzielonej kolorem, czasem lśniące jak fasety diamentu, kiedy indziej przywołujące iluzoryczny op-artowski efekt (Moduł 3). Bardziej płaskie, choć nadal dynamicznie komponowane są prace z cyklu Moduł 2. Tym razem nowa forma powstaje poprzez rozrost, „pączkowanie” fazowo zmniejszającego się obrysu koła. Mimo, że mamy nadal do czynienia z modularnością, a także ostro i precyzyjnie wyciętym kształtem, geometria wchodzi tu w alians z formami bardziej biologicznymi i dekoracyjnymi.[...] Ewelina Małysa godzi intuicyjne i emocjonalne podejście do formy i koloru z próbą systematyzacji, naukowego, chciało by się rzec, ujęcia. Łączy w ten sposób często odmienne tradycje geometrycznej abstrakcji w sztuce współczesnej. Nie jest to podążanie śladem innych, lecz jej własny wkład w nowoczesność. Zwłaszcza, gdy zmysłowość malarskich rozwiązań obecną w jej wcześniejszych litografiach, łączy ze sterylnością bliższą grafice komputerowej, której ostatnio z rozwagą się przygląda. To wrażliwe rozgrywanie teorii z praktyką, a także pogłębiana od lat świadomość warsztatu otwierają przed nią szerokie pole dla dalszych eksperymentów artystycznych.( J.F.)

Ewelina Małysa jest dyplomantką w Pracowniach Miedziorytu i Litografii krakowskiej ASP (2002). Laureatka stypendium Miasta Krakowa (2004) i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005). Dwukrotnie zdobyła Grand Prix w konkursie na Grafikę Roku (Kraków 2003, 2005), a także liczne wyróżnienia w krakowskim konkursie na Najlepszą Grafikę Miesiąca i wyróżnienie w konkursie „Miasto i człowiek” (Poznań, 2003). Na Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach dwukrotnie zdobyła Nagrodę im. H. Chrostowskiej (2006, 2012), a także wyróżnienie w roku 2009. W tym samym roku w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie zdobyła Nagrodę im. L. Mianowskiego w konkursie Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej. Wystawa pt. Epistemia jest już trzecim indywidualnym pokazem prac artystki w Jan Fejkiel Gallery. (patrz niżej

 


Projekt zrealizowano przy udziale
finansowym Gminy Miejskiej Kraków 

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com