Jacek MachowskiImplikacje ciążenia

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy >  Implikacje ciążenia

08.02.2020

 "W moich pracach graficznych postanowiłem zająć się zjawiskiem grawitacji, czego wynikiem jest wystawa Implikacje ciążenia. Tytuł ten odnosi się również do jednego z cykli grafik, który prezentuję, jako część tej ekspozycji. Od dawna w swojej twórczości inspiruję się naukami ścisłymi i staram się przenosić je na pole grafiki artystycznej. Już w cyklach dyplomowych Norma i Norma 2.0 poruszałem tematy sił fizycznych i próby racjonalizowania pozornie błahych rzeczy. W nowych cyklach również zajmuje mnie ta problematyka, jednak obecnie obrazuję te zagadnienia mniej dosłownie, z większą dozą poetyki niż w poprzednim sztywno technicznym języku. Na wystawie prezentuję oba te podejścia, tak aby odbiorca mógł wybrać bliższy mu wyraz estetyczny".

 

 

Grawitacja jest jednym z czterech fundamentalnych zjawisk w przyrodzie. Siła ta odpowiada za istnienie naszego wszechświata w takiej formie, jaką obecnie znamy. Jest badana przez naukowców i wykorzystywana do przyśpieszania statków kosmicznych. Jednocześnie grawitacja, jest odpowiedzialna za pozornie błahe zjawiska jak tworzenie się kałuż, kształt i kierunek zwisania niedbale rzuconej kurtki na stojak, utrzymania taboretu na podłodze. Jesteśmy w stanie dokładnie przewidywać jej oddziaływanie, mimo tego, dotąd nie udało się znaleźć elementarnej cząstki tego zjawiska. Im więcej o niej wiemy, tym dziwniejsza się wydaje. Potrafi odkształcać się, falować, rozciągać. Jest dla nas tak wszechobecna, że aż niezauważalna. Potężna siła, która utrzymuje galaktyki w skupieniu, jest jednocześnie na tyle słaba, aby roczne dziecko było w stanie przeciwstawić się jej, przyjmując postawę pionową. Jednak grawitacja działa nieprzerwanie, słabo, lecz systematycznie i nie spocznie, póki całej materii nie ściśnie w jeden osobliwy punkt".(Jacek Machowski)

Jacek Machowski jest grafikiem wykonującym prace z zakresu tradycyjnych technik graficznych oraz grafik cyfrowych. Zajmuje się grafiką użytkową jak i projektowaniem graficznym. Ukończył Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2015 – 2018 wykładał na Wydziale Sztuki UR. W latach 2016 – 2019 prowadził zajęcia w Zespole Szkół Artystycznych w Tarnowie. Od 2019 naucza w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie. Również od 2019 r. rozpoczął naukę w szkole doktorskiej w Instytucie Sztuk Pięknych UR.

Artysta ma w swym dorobku kilka wystaw indywidualnych i udział w kilkunastu zbiorowych. Jest twórcą autorskich katalogów i artystycznych książek. Jest laureatem nagród i wyróżnień. Zdobył Grand Prix na IV Salonie Wiosennym 2017, BWA w Tarnowie; II Nagrodęi Nagrodę Honorową w VII i VIII Konkursie na Ekslibris im. Klemensa Raczaka w Poznaniu (2016, 2019). Jest stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012/13). W roku 2018 uzyskał Nagrodę Prezydenta Miasta Tarnowa za „wyróżniające osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com