Monika SzydłowskaWzmożona obserwacja

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy >  Wzmożona obserwacja

18.10.2020

"Zapisuję moje obserwację w formie rysunków i grafik. Są one próbą zorganizowania otaczającego mnie świata. Używam oszczędnego języka formalnego sprowadzającego się do czerni farby drukarskiej i bieli papieru. Warstwowo nabudowane formy odzwierciedlają dążenie do prostoty i minimalizmu tak potrzebnego we wszechobecnym nadmiarze".

 

 

"Pierwsze, świeże spojrzenie na świat mnie ciekawi – to w nim upatruje prawdy o rzeczy, jej istotę. Jednak jest to bardzo krótka chwila i niepowtarzalna. Szukam ponownej próby poznania rzeczy przez długotrwałą obserwację, wpatrywanie się, śledzenie jej. Jest to klucz do świadomego, indywidualnego poznania świata. Ważna jest zmiana punktów obserwacji – punkt widzenia. Jak oglądanie rzeźby, dzieła przestrzennego, które nie tylko samo w sobie jest istotne pod względem formy, ale również ważna jest jej zależność od otoczenia, puste przestrzenie, położenie. Jej znaczenie może ulec zmianie w zależności od strony, z której na nią patrzymy.

Chęć poznania świata po przez dogłębną obserwacje codzienności, na którą składają się zwykłe, proste rzeczy, ludzie, rutynowe sytuacje i czynności. Nic nieznaczące rozmowy z nieznajomymi, gesty, uśmiechy, układy, struktura powierzchni, wzajemne oddziaływanie. Jest we mnie dążenie do zapoznania się z codziennością, zwykłym życiem ludzi i jego schematami. To mnie ciekawi.

Konsumpcyjny styl życia sprowadza nas często do braku opamiętania. Zaczyna liczyć się ilość a nie jakość. Brakuje spokoju, poświęcenia uwagi na coś wartego większej ilości kontemplacji, skupienia. Celem wzmożonej obserwacji ma być poznanie na nowo prawdy o pozornie znanej już rzeczy/ sytuacji. Odcięcie się od utartych schematów czy wzorców kulturowych. Redefinicja przez uważność, dostrzeganie, trwanie. Chodzi o wyrwanie ludzi z ich rutyny poprzez ukazanie im codzienności na nowo."(Monika Szydłowska)

 

Logo krakers

 Wystawa organizowana w ramach Cracow Art Week KRAKERS 2020

  • Dodaj link do:
  • facebook.com