Grupa13Day After / Dzień po ...

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy >  Day After / Dzień po ...

10.06.2022

“W roku 2021 w futurystycznych pracowniach Frans Masereel Centrum w Belgii, powstała zespołowa wizja „przyszłości”, dnia po…, po pandemii, po samotności, po globalnej rozpaczy. Projekt rozpoczyna proces analizy rzeczywistości, w której wszyscy jesteśmy zmuszeni uczestniczyć. Grupa 13 od ponad 20 lat komentuje ważne dla siebie tematy. Początek XXI wieku jest okresem bogatym w traumatyczne wydarzenia. Efekt pracy Grupy nie określa konkretnej wizji pesymistycznej, czy optymistycznej, pozostawiając odbiorcy szerokie pole do interpretacji.”

 

 

 

Komentując swój projekt aktywistki Grupy 13 (Joanna Adamusiak, Agnieszka Berezowska, Marta Bożyk, Agnieszka Dobosz, Julia Jarża, Elżbieta Kwasek, Aleksandra Miksztal, Malwina Małgorzata Niespodziewana, Katarzyna Niżegorodcew, Anna Sadowska, Weronika Szmuc, Joanna Wysocka-Panasiewicz) pozostawiają rzeczywiście „szerokie pole do interpretacji”. Tym razem artystki tworzyły z dala od domu i własnych pracowni, bliskiego sobie otoczenia, wolne od środowiskowych nacisków, ocen i oczekiwań. Pomimo pesymistycznej „wizji przyszłości”, która powstała już chyba ex post, trudno oprzeć się wrażeniu, że ich pracy w nowym otoczeniu towarzyszyło poczucie swobody, gdy można pozwolić sobie na więcej i inaczej niż dotychczas. Tak też się stało. Powstałe prace zaskakują świeżością i spontanicznością wypowiedzi. Nierzadko też dystansują się od dotychczasowego dorobku artystek. To gest bezinteresowny, bez zobowiązań i potrzeby zabiegania o środowiskowe uznanie. Trochę jak wakacyjna przygoda, gdy w odświeżającym plenerze Casterle, gdzie wszystko zaskakuje innością, można choć przez chwilę zapomnieć o opresyjnej codzienności. Powstałe w tym klimacie prace, wolne od warsztatowych, ale i ideowych ograniczeń, którym towarzyszy rutyna dnia codziennego, odpowiadają eksperymentalnemu i często efemerycznemu profilowi artystycznych działań zazwyczaj prezentowanych w programie Cracow Art Week KRAKERS. Co nie pozostaje w sprzeczności z ideowymi założeniami Grupy.

„Grupa 13 często obiera tytuły swoich wystaw poprzez skróty myślowe, których nie sposób zinterpretować jednowymiarowo. Nie jest to możliwe choćby z tego powodu, że Grupę tworzy trzynaście różnych indywidualności artystycznych. Ta różnorodność wypowiedzi składa się jednak na dotyczący każdego człowieka wspólny mianownik jakim jest zwykłe życie, a w nim, odwieczni bohaterowie z wciąż powracającymi dylematami”.

Wystawa Day After / Dzień po... nie jest bynajmniej pierwszym udziałem Grupy 13 w Cracow Art Week KRAKERS. Artystki reprezentowane przez galerię debiutowały tu już w roku 2019 wystawą pt. Panny Panka, dedykując swe wystąpienie nieżyjącemu mistrzowi grafiki polskiej Jerzemu Pankowi. Do historii przeszły także wcześniejsze wystawy Grupy 13 w Jan Fejkiel Gallery, jak Mężczyzna z roku 2002,czy wystawa pod równie ekscytującym tytułem Seks z roku 2009. Osobnym rozdziałem współpracy artystek z galerią jest ich udział w wystawach zbiorowych organizowanych przez galerię, by wspomnieć ostatnie; Rzeczywistość i jej wariacje w Reykjanes art Museum, w Islandii w roku 2019 czy Kronika zapowietrzonych dni z roku 2021 w Krakowie. Do wspólnego dorobku dodać należy wystawy indywidualne w galerii: Agnieszki Berezowskiej, Marty Bożyk, Agnieszki Dobosz, Julii Jarży, Małgorzaty Malwiny Niespodziewanej, Anny Sadowskiej.

 

Logo krakers 

 Wystawa organizowana w ramach Cracow Art Week KRAKERS 2022

  • Dodaj link do:
  • facebook.com