Zbigniew LutomskiDrzeworyty z lat 1983-1993

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy >  Drzeworyty z lat 1983-1993

18.05.1993

Uzupełnienie, Otwarcie, W przybliżeniu, W przelocie, Printed, - już same tytuły prac w cyklach świadczą o dominującym w  twórczości Zbigniewa Lutomskiego zainteresowaniu problematyką artystycznej formy. W tym kontekście technika i niezmienny format drzeworytu, który od laty uprawia, są nie tylko wyborem artystycznego metier, lecz także zamierzonym ograniczeniem obszaru eksperymentu.[...] Intelektualizm nie tłumaczy jednak w sposób w pełni zadowalający sztuki Lutomskiego. Wystarczy spojrzeć na pełne urody i zmysłowej aury dzieło, aby ogarnęły nas wątpliwości. Twórczość ta bowiem ma swe źródło w biologicznym doznaniu życia...

18 V - 2 VI

Uzupełnienie, Otwarcie, W przybliżeniu, W przelocie, Printed, - już same tytuły prac w cyklach świadczą o dominującym w  twórczości Zbigniewa Lutomskiego zainteresowaniu problematyką artystycznej formy. W tym kontekście technika i niezmienny format drzeworytu, który od laty uprawia, są nie tylko wyborem artystycznego metier, lecz także zamierzonym ograniczeniem obszaru eksperymentu.[...] Intelektualizm nie tłumaczy jednak w sposób w pełni zadowalający sztuki Lutomskiego. Wystarczy spojrzeć na pełne urody i zmysłowej aury dzieło, aby ogarnęły nas wątpliwości. Twórczość ta bowiem ma swe źródło w biologicznym doznaniu życia. Przejrzyście i precyzyjnie artysta utrwala moment napięcia formy, której witalność zdradza jeszcze zakorzenienie w naturze, lecz potrzeba syntezy i odkrycia esencji przedmiotu sprowadza ją niemal do abstrakcyjnego znaku.[...] 

Jan Fejkiel

  • Dodaj link do:
  • facebook.com