Małgorzata NiespodziewanaGender

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy >  Gender

24.05.2002

[...] W pracach, z cyklu "Ceremonie" i "Funerales", artystka podejmuje temat zewnętrznych ograniczeń jakim poddawane jest ciało ludzkie. Ukazywane postaci mają zniekształcone twarze, układ ich ciał przypomina ekstremalne stadia fizycznego istnienia - fazę embrionalną albo przedśmiertne konwulsje. Malwina dostrzega jednak nie indywidualny dramat, ale tylko element powtarzającego się cyklu ceremonialnych narodzin czy śmierci. Cykliczność odbiera pojedynczemu wydarzeniu dramatyzm - postaci na grafikach mają w sobie więcej klasycznego piękna niż ekspresjonistycznej deformacji.

24 V - 8 VI 

 

Kolejny cykl "Mammals" także opiera się na przedstawianiu ciał poddanych transformacjom. Kluczowym zagadnieniem staje się teraz poszukiwanie minimalnej formy, które łączy się z nawiązaniami do afrykańskiej rzeźby prymitywnej. Postaci wydają się odtwarzać rytualne gesty, o niezrozumiałej wymowie i odgrywać misteryjny taniec samotności. O ile rozpatrywane do tej pory sposoby widzenia człowieka wiązały się z badaniem tego co jest mu narzucane, kolejne prace pokazują sposób w jaki człowiek sam pokazuje się światu. Malwina przedstawia odtwórców ról Fauna, Carycy, Motyla, Czarnego Anioła, Hypnosa. Wydawać się może, że są to role kobiece. Artystka świadomie unika jednak jakiejkolwiek identyfikacji. Interesuje ją postać androgyne, która nie poddaje się stereotypom związanym z własną płcią. Malwina podkreśla, że kobiecość to ograniczenie, ale mimo to nie ucieka od niej całkowicie. Pozostawia piękno, które dostrzec można w każdej z postaci-ról. Nieprzypadkowo jedna z nich to Belladona. W grafikach Malwiny piękno współistnieje z obojętnością i melancholią, a każda z postaci odgrywa swoją rolę w osamotnieniu.[...]

                                                                                                                                                                   Andrzej Szczerski

  • Dodaj link do:
  • facebook.com