P.Frej, M.Otręba, K.Świętek, A.Tkacz, I. Zagroba, A.Vidgrain.Grafika Sześciu

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy >  Grafika Sześciu

30.01.1998

Pierwotnie zamierzony tytuł wystawy brzmiał bardziej prowokacyjnie; „ Co robić po dyplomie”. Prezentujemy bowiem prace artystów, którzy dopiero co, dwa, trzy lata temu opuścili Wydział Grafiki krakowskiej ASP. Cykle dyplomowe większości z tych młodych ludzi prezentowane były już zresztą w galerii w ramach wystaw Epreuve d’Artiste. Czym innym jednak praca pod okiem pedagoga, czym innym dzieło, za które samemu ponosi się odpowiedzialność.

30 I - 14 II

 

Autorami prezentowanych dzisiaj grafik są artyści, którzy spod opiekuńczych skrzydeł swych profesorów i akademickiej dyscypliny rzuceni zostali na szerokie wody życia, rynku sztuki i ... jak dotąd, wytrwali w zawodzie. Zawdzięczają to zapewne swemu talentowi, determinacji i potrzebie uprawiania dziedziny tak mało dziś modnej jak sztuka.

Prezentujemy więc Grafikę Sześciu, bo tak nazwali swe wystąpienie Paweł Frej, Mateusz Otręba, Krzysztof Świętek, Arkadiusz Tkacz, Amelie Vidgrain i Idalia Zagroba. Artystów tych łączy więż pokoleniowa, wywodzą się jednak z różnych pracowni, uprawiają też różne technki graficzne. W ich pracach odnajdujemy odbicie „odwiecznego” już dualizmu grafiki krakowskiej abstrakcja / figuracja. Jako młoda generacja artystów wpisują się w nową „edycję” tego problemu. Przyglądamy się ich pracom z ciekawością, bo do nich należy przyszłość grafiki w Krakowie.[...]

                                                                                                                                                                         Jan Fejkiel

  • Dodaj link do:
  • facebook.com