Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wydarzenia >  Jarmark, Dynia, Landszaft, NEO Realizm

Jarmark, Dynia, Landszaft, NEO Realizm

20.04.2018

Odpowiadając na hasło tegorocznego Krakowskiego Weekendu Galerii Krakers / ZMIANA /, sięgamy zarówno do historii, choć tej niezbyt odległej, jak i do współczesności. Przypominamy, nie bez szczególnego powodu, klasyka naszej sztuki Jerzego Panka „ zawsze wiernego zmianie” i jego ostatnie drzeworyty z cyklu Portrety jarmarczne . Ale też a rebour cytujemy o wiele młodszego Henryka Ożoga, który analizując w kontekście swojej twórczości style i tendencje współczesnego art worldu przekornie twierdzi: „nic się nie zmienia”. Dostrzegamy i podkreślamy paradoksalne zjawisko zmiany, a zarazem „jedności w wielości” w niezmiennie kontynuowanym już od kilkunastu lat cyklu Stanisława Wejmana pt. Dynia. Z satysfakcją przypominamy Landszaft Władysława Pluty, który wbrew złowróżbnym prognozom staje się promesą nowego krajobrazu współczesności.

Co poza potrzebą zmiany łączy tych tak różnych pokoleniowo i ideowo artystów? Chyba to , że ich twórczość, nie ujmując jej spontaniczności, jest w większym stopniu wyrazem pogłębionej refleksji nad warsztatem artysty tworzącego obrazy, niż reakcją na frenetyczną zmienność i zacierające się granice otaczającego świata.

  

Wydarzenie odbywa się w ramach Cracow Gallery Weekend Krakers

www.cracowgalleryweekend.pl

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com