Marta BożykLinie

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy >  Linie

14.03.2003

[...] Prace Marty są obszarem oscylacji między gąszczem lasu i otwartą polaną; to zarówno miejsce prac sił podświadomości (odkrywanie prawd) oraz lęk przed pustką (ucieczka w świat obfitości i przepełnienia), połączenie rzeczywistości i życia, zmaganie proporcji...

[...] Prace Marty są obszarem oscylacji między gąszczem lasu i otwartą polaną; to zarówno miejsce prac sił podświadomości (odkrywanie prawd) oraz lęk przed pustką (ucieczka w świat obfitości i przepełnienia), połączenie rzeczywistości i życia, zmaganie proporcji. Jak w strukturze tkaniny, delikatne linie – cienkie nitki, układają się w efemeryczny obraz o trwałości zdmuchnięcia i rozwiania. Ta delikatność (dotyku?) i nietrwałość (uczucia?) oraz napięcie między zagęszczanie i redukowaniem biorą udział w swoistym rytuale ujawniania (wyłaniania?) scen intymnych, wstydliwych, zakazanych może, o intensywności podsyconej kłopotliwą przejrzystością. 

To taktyka wymazywania, zacierania, która wydaje się być metodą konkretyzacji zdarzeń i pragnień, „kreowania” prześwitu miejsca osadzania prawdy...[...] 

 Adam Budak

Wystawa: 14 - 28 III 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com