Małgorzata Malwina NiespodziewanaPodróż na Wschód

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy >  Podróż na Wschód

27.02.2007

Malwina Niespodziewana podróże podejmowała zawsze. To właśnie podróż jest właściwą metaforą dla jej intelektualnego niepokoju, potrzeby nowych doświadczeń, studiów, refleksji nad sobą, sztuką własną i obcą , którym daje wyraz w systematycznie, od lat prowadzonym dzienniku i szkicowniku. [...] Wschód jest dla artystki odkryciem samej siebie w kontekście innych, „obcych”, wśród których żyje i pracuje...

Malwina Niespodziewana podróże podejmowała zawsze. To właśnie podróż jest właściwą metaforą dla jej intelektualnego niepokoju, potrzeby nowych doświadczeń, studiów, refleksji nad sobą, sztuką własną i obcą , którym daje wyraz w systematycznie, od lat prowadzonym dzienniku i szkicowniku. [...] Wschód jest dla artystki odkryciem samej siebie w kontekście innych, „obcych”, wśród których żyje i pracuje. Kluczem dla tego doświadczenia jest, co może wydawać się w odległym związku, poznanie kultury papieru. Dla grafika jest to doświadczenie rudymentarne.[...]  

W Japonii Malwina , pod opieką mistrza, wtajemniczana jest w wytwarzanie papieru. Czynności, które wykonuje, wymagają czasu, cierpliwości, opanowania ciała, precyzji gestu. To nie tylko wprawianie się w  rzemiośle lecz duchowy awans, proces osiągania doskonałości,  „prefiguracja” aktu twórczego artysty grafika. 

Papier, który w ten sposób poznaje, nie jest już dla niej abstrakcyjnym „podobraziem”, staje się żywą materią, interaktywną częścią dzieła, jego strukturą. Jest to często papier „bez granic”, cięty w nieregularne kawałki , sklejany bądź zszywany przez artystkę. Nie obowiązują ją standardy i ograniczenia formatu. To wpływa na jej twórczość. Daje swobodę kompozycji, rzutuje na narrację graficzną. Powstają  prace  znacznie wyrastające poza wielkość tych, które tworzyła wcześniej. Papier ten można składać na kilka części, jest także wystarczająco sztywny, aby formować z niego bryłę. Posiada przejrzystość i żywą, gęstą fakturę. Często przypomina ludzką skórę.[...] 

Jan Fejkiel

Wystawa - grafika i rysunek: 27 II - 12 III 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com