Bębenek, Z.Biel, J. Kraupe, Z. Lutomski, R.Otręba, H. Ożóg, J. Panek, A. Pietsch, Anna Sobol-Wejman, J. Sroka, M.Surzycki, S. WejmanPortret ironiczny. Groteska we współczesnej grafice krakowskiej

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy >  Portret ironiczny. Groteska we współczesnej grafice krakowskiej

23.03.1993

[...]  Na wystawie prezentowane są prace kilkunastu artystów. Są wśród nich twórcy, których nazywa się już klasykami  sztuki polskiej, dorobek innych zajmuje bardziej lub mniej poczesne miejsce w środowisku. Dla niektórych groteska jest istotą wypowiedzi, dla innych stanowi jedynie epizod twórczy. Ambicją tej wystawy jest ukazanie rozległości zjawiska manifestującego swą obecność w dziele reprezentującym zgoła odmienne opcje artystyczne.[...] Kiedyś, gdy grafika pełniła funkcje środka masowego przekazu ...

[...]  Na wystawie prezentowane są prace kilkunastu artystów. Są wśród nich twórcy, których nazywa się już klasykami  sztuki polskiej, dorobek innych zajmuje bardziej lub mniej poczesne miejsce w środowisku. Dla niektórych groteska jest istotą wypowiedzi, dla innych stanowi jedynie epizod twórczy. Ambicją tej wystawy jest ukazanie rozległości zjawiska manifestującego swą obecność w dziele reprezentującym zgoła odmienne opcje artystyczne.[...] Kiedyś, gdy grafika pełniła funkcje środka masowego przekazu, związana z nią groteska była bronią wielu moralistów – Williama Hogartha, Francisco Goyi, Honore Daumiere`a. Opowiadając, często ku przestrodze, historie o niedoskonałości i upadku rodzaju ludzkiego, grafika spełniała swoją powinność, była bezpośrednim komentarzem rzeczywistości. Dziś rolę tę przejęły inne media, a po wielkich moralistach ślad niemal zaginął. Przetrwała groteska - nadal silnie związana z dyscypliną, stała się przede wszystkim formą wyrażania obsesji, lęków, fascynacji artysty. Wrażliwa na fizyczną zmienność  formy,  przekonana o konieczności odsłaniania ułomności i niedoskonałości, chętnie wnika w obszary pogardzane przez dobry smak i potrzebę stylu. W ten sposób, nie ulegając snobizmowi i skostnieniu elit, groteska, ciągle żywa, prowadzi swój przewrotny dialog ze zmienną materią życia. 

Jan Fejkiel

23 III - 18 IV BWA Kraków
8 V - 8 VI BWA Kielce
25 VI - 20 VII BWA Łódź
25 IX - 7 X 1994 Bergisch Gladbach ,Forum Ost-West
24 X - 5 XII De Zonnehof, Amersfoort

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com