Anna SadowskaPowrót po śladach

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wydarzenia >  Powrót po śladach

24.04.2016

Anna Sadowska otwarcie podkreśla biegunowość zainteresowań. Pociąga ją realność, autentyzm, ale i podejrzana uroda przedmiotów znalezionych , które od dłuższego czasu „cytuje” w swych grafikach. Przeciwstawia im znaczenie niekontrolowanego przypadku, podkreśla rolę osobistego gestu. Nie dziwimy się więc, że jedną z grafik na wystawie dedykuje Cy Twombleyowi . Te dwie rzeczywistości ,niewątpliwy wyróżnik jej prac, mają jednak wspólny rodowód.

 Fascynacja obiektem znalezionym, często spoza elitarnego grona przedmiotów ładnych i zadomowionych, podobnie jak automatyzm gestu, a także poetyka ulotnego śladu i odcisku to odkrycia surrealizmu. Artystka nawiązuje do tych tradycji, mimo że klimat jej prac odległy jest od potocznie rozumianej poetyki surrealizmu. Nie ulega jednak powierzchownej fascynacja modnym w ostatnich latach kierunkiem, sięga głębiej, wykorzystując jego systemowe pryncypia. Idei artystycznej wolności, tak ważnej dla surrealistów, Anna Sadowska dawała wyraz , choć w odmiennej formie, już w swych pracach sprzed kilkunastu lat. W najnowszej edycji grafik konsekwentnie podtrzymuje te założenia.

https://www.facebook.com/events/1688649724717235/


  • Dodaj link do:
  • facebook.com