Ewelina MałysaSupremacje

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy >  Supremacje

26.03.2012

W roku 2008 odbyła się pierwsza w Jan Fejkiel Gallery wystawa litografii Eweliny Małysy. Obejmowała prace z lat 2005-2008, a więc okres po doświadczeniach wczesnej twórczości, gdy pracowała w metalowych technikach graficznych (miedzioryt , akwaforta, akwatinta). Jej zwrot, a właściwie artystyczny przełom można było tłumaczyć jako potrzebę odejścia od analitycznego rysunku, kontemplacji czerni i bieli ku swobodzie malarskiego gestu, wybuchowej plakatowości koloru, syntezie graficznego znaku. Tym samym artystka rezygnowała z idiomu artystycznego bardziej kojarzonego z tradycyjna grafiką. Mimo fascynacji nowymi możliwościami komunikacji wizualnej, które dostrzegła w litografii nie uległa bez reszty magii dopiero co odkrywanego medium. ...

W roku 2008 odbyła się pierwsza w Jan Fejkiel Gallery wystawa litografii Eweliny Małysy. Obejmowała prace z lat 2005-2008, a więc okres po doświadczeniach wczesnej twórczości, gdy pracowała w metalowych technikach graficznych (miedzioryt , akwaforta, akwatinta). Jej zwrot, a właściwie artystyczny przełom można było tłumaczyć jako potrzebę odejścia od analitycznego rysunku, kontemplacji czerni i bieli ku swobodzie malarskiego gestu, wybuchowej plakatowości koloru, syntezie graficznego znaku. Tym samym artystka rezygnowała z idiomu artystycznego bardziej kojarzonego z tradycyjna grafiką. Mimo fascynacji nowymi możliwościami komunikacji wizualnej, które dostrzegła w litografii nie uległa bez reszty magii dopiero co odkrywanego medium. Co więcej, budując nowy autorski program potrafiła dostrzec dwuznaczność znaku zakorzenionego w codziennej obrazowej retoryce, obarczonego równocześnie symboliką transcendencji. Tym samym , wykorzystując nowe medium, nawiązywała do wątku egzystencjalnego obecnego w jej wczesnej twórczości Tę dwoistość podkreślały tytuły prac, a także tytuł wystawy: Plus, minus, nieskończoność. O ile pierwsza wystawa była świadectwem odkrywania przez artystkę nowych możliwości, wskazywała na wielokierunkowość poszukiwań, obejmowała przemyślenia kilku lat, o tyle dzisiejszy pokaz to zwarty cykl graficzny powstały w ciągu kilku miesięcy. Wielości i różnorodności dotychczasowych poszukiwań artystka przeciwstawia skupienie na kilku motywach, bada ich mutacje , przekształcenia w laboratoryjnych warunkach cyklu. Nadal podstawą jej artystycznego działania jest malarski gest. Tym bardziej szeroki i spontaniczny ,że wykreślony w dużym formacie grafiki (100 x 140 cm). Rozbryzg farby, ślady pędzla, niedomalowania, przecierki a też i wyraźniej artykułowane „ślady” stają się ważnym elementem przekazu artystycznego.” Zamrożone” w litografii są już nie tylko naturalnym środkiem ekspresji, lecz i tematem sztuki Małysy. Przeciwstawia im bowiem, i jest to element nowy w jej litografii, precyzyjnie wykreślone, dominujące wizualnie, niemal symetrycznie dzielące kompozycję szerokie wycinki figur geometrycznych: koło, jego fragmenty, krzyż, odwrócony kształt litery „L”. Czy to te właśnie kompozycyjne dominanty decydują o tytule cyklu: Supremacje ? Jeśli tak to czy znaczy to, że artystka w swych ostatnich pracach uznaje prymat porządkującego elementu geometrii nad rolą przypadku i spontanicznej emisji energii?

W Supremacjach zdaje się mówić o dwóch drogach poznania. O tej do której nas już przyzwyczaiła: żywiołowej, intuicyjnej i tej nowej którą odkrywa: racjonalnej, porządkującej areały kompozycji i zasoby podświadomości. To z pewnością ważne pytania. Formułowane ex post, chłodnym okiem miałyby charakter akademicki, gdyby nie zmysłowa obecność samych litografii, żywiołowych, dynamicznych, zniewalających swobodą i energią znoszącą wszelkie podziały (Jan Fejkiel).


Ewelina Małysa jest dyplomantką w Pracowniach Miedziorytu i Litografii krakowskiej ASP (2002). Laureatka stypendium Miasta Krakowa (2004) i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005). Dwukrotnie zdobyła Grand Prix w konkursie na Grafikę Roku ( Kraków 2003, 2005), a także liczne Wyróżnienia w krakowskim konkursie na Najlepsza Grafikę Miesiąca i Wyróżnienie w konkursie „Miasto i człowiek” ( Poznań, 2003 ) .Jest laureatką Nagrody im. L. Mianowskiego na MTG w Krakowie (2009).Na 6 Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach (2006) zdobyła Nagrodę im. H. Chrostowskiej, a w roku 2009 Wyróżnienie.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com