Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Artyści >  Tadeusz Nuckowski

Tadeusz Nuckowski

Urodził się w 1948 roku w Przemyślu. Ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie. W latach 1976 – 96 był dyrektorem Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Od roku 1995 prowadzi pracownię drzeworytu w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON. Uprawia grafikę warsztatową, komputerową, rysunek, kolaż.  Zajmuje się fotografią, projektowaniem graficznym i sztuką książki. Tworzy także trójwymiarowe „obiekty graficzne”. W swym dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, a także udział w wystawach zbiorowych. Jest laureatem nagród i wyróżnienień, m.inn. na  Ogólnopolskim Konkursie Graficznym im. J.Gielniaka w Jeleniej Górze (1979), na Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego w Olsztynie (1979) i na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie (1980). 

Artysta miał dotychczas dwie wystawy indywidualne w Jan Fejkiel Gallery. Brał także udział w zbiorowych pokazach organizowanych przez galerię, m.inn :  Kamień, Metal , Drewno, Komputer, Cracow Expo Center 1994; Żywioł i metoda , Galerie de la C.G.E.R, Liege 1996, Centrum Manggha, Kraków 1997.

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com