Anna Sobol-WejmanSens i zmysły

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wydarzenia >  Sens i zmysły

24.04.2015

Wśród prezentowanych na wystawie grafik Anny Sobol-Wejman kilkanaście jest kontynuacją znanego cyklu pt. Siedzące. Nadal motywem wyróżniającym jest tu postać kobieca narzucająca format tej niezwykłej kronice, gdzie obok motywów przedstawiających pojawiają się spontaniczne zapisy graficzne.Sposób przedstawiania postaci kobiecej, a także jej zmieniające się otoczenie mówią o życiu aktywnym, jakie prowadzą Siedzące.Także elementy koloru wprowadzają ożywienie. Trudno to powiedzieć o grafikach z cyklu pt. Drugi obieg.

Ich horyzontalny układ, czerń, biel i szarości, powtarzający się motyw leżącej postaci i otaczające ją nie do końca określone przedmioty nie napawają optymizmem. Raczej kierują myśl ku sprawom ostatecznym, mimo obecności wielu doczesnych motywów. Jeśli jednak na leżące postaci Drugiego obiegu spojrzeć w kontekście wcześniejszych prac, obecnych na wystawie i ważnych dla artystki, wnioski mogą być odmienne. Po nadpobudliwości ruchowej Ćwiczeń gimnastycznych, ludycznych pląsach Najpiękniejszych, udomowionej aktywności Siedzących , Drugi obieg dopełnia katalogu, jest kolejną alternatywą życiowej obecności postaci, zapewnia równowagę pionu i poziomu, uniwersalnego podziału przestrzeni, w której funkcjonujemy i której podporządkowana jest twórczość artystki klasyfikująca otaczające zjawiska.

Wystawa zrealizowana została przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków

Cracow Gallery Weekend, Krakers 2015

   

  • Dodaj link do:
  • facebook.com