Sutemi Kubo Artysta drzeworytu, Sutemi Kubo

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wydarzenia >   Artysta drzeworytu, Sutemi Kubo

06.05.2015

Sutemi Kubo, artysta drzeworytnik urodzony w 1948 roku, w swej twórczości dąży do bycia artystą "osobnym". Jego prace przedstawiają przedmioty i zdarzenia z życia codziennego, które jednak są wyodrebnionymi sekwencjami form odległych od powszedniej rutyny. [...] Jego prace są rezultatem głębokiego indywidualnego zaangażowania. Kubo poddaje próbie swoje ego i pogłębia autorefleksję, niedostrzegalnie rzutując ten obraz na otoczenie. W ten sposób jego własna wizja zyskuje charakter uniwersalny i uświadamia związek artysty z odbiorcą, choć nie ma między nimi bezpośredniej relacji. 

Już na studiach Kubo ujawniał w swych drzeworytach wyjątkową indywidualność. Ważną inspiracją było zetknięcie się z pracami Odilona Redona, zwłaszcza fantastycznymi przedstawieniami w litografiach. Oddziaływał na niego także Emil Nolde, ukazujący ludzkie uczucia w drzeworytach o tematyce religijnej. Wpływ obu artystów znajduje wyrażne odzwierciedlenie w kresce drzeworytniczejKubo. W jego pracach liczne są motywy brane z wyobraźni, co nie przeszkadza im odwoływać się do różnorodnych ludzkich emocji.( Eri Kawamura, fragment tekstu z katalogu "Sutemi Kubo, Woodcuts/ Holzschnitte 1977-2012")

  • Dodaj link do:
  • facebook.com