B.Achimescu, A.Bębenek, A. Dobosz, A.Dutka, R.Grazda, T.Jackowski, J.Jędrysiak, W.Kotkowski, J.Kraupe, Z. Lutomski, H.Michalska, T.Nuckowski, R.Otręba, H.Ożóg, J.Pamuła, J.Panek, A.Pietsch, P. Schneider, W.Skibiński, K.Skórczewski, A.Sobol-Wejman, J.Sroka, M.Surzycki, G.Szpila, W.Syguła, K.Tomalski, D.Vasina, AVidgrain, S.Wejman, J.Zaborski, I.Zagroba, R. ŻygulskiŻywioł i metoda. Nowa grafika krakowska.

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy >  Żywioł i metoda. Nowa grafika krakowska.

29.11.1996

W 1993 roku w krakowskim BWA prezentowałem "Portret ironiczny" - wystawę podejmującą problem groteski w naszej grafice. Temat ten niejako z definicji narzucał zainteresowanie wątkiem figuratywnym. Groteska bowiem w swej istocie odległa jest „doskonałej” czystości abstrakcji. Manifestuje się w formach przedstawiających, bliskich codziennemu doświadczeniu. Ukazuje rzeczywistość zdeformowaną, napiętnowaną emocją i sarkastycznym humorem. Właśnie ten dystans obu nurtów wzbudzał zainteresowanie i intrygował, zmuszając do szerszego spojrzenie na naszą grafikę. Pomysł ten udało się zrealizować dopiero teraz, gdy napięcie wynikające z konfrontacji obu nurtów znacznie już opadło. „ Żywioł i metoda” nie zakłada więc podziału, lecz przenikanie się dwóch sposobów widzenia i interpretowania świata.

Wystawa: 29 XI - 10 XII   Galerie de la C.G.E.R., Liege. Belgia

 

Chcemy ukazać logikę przemian stylistycznych prowadzących od różnych form sztuki figuratywnej przedstawiającej zmienną, pulsującą , często niedoskonałą, bo chwytaną w locie rzeczywistość, do form narzucających subiektywnemu doświadczeniu metodyczny porządek i ład. Żywiołowemu powstawaniu obrazu bogatego w nie uświadamiane do końca treści i znaczenia przeciwstawiamy więc tendencje zmierzające do jego systematyzacji, a często i redukcji .Nie oznacza to bynajmniej dominacji „metody” nad spontanicznym aktem twórczym. Przeczątemu często prace najmłodszych artystów ,dla których istotna jest oszczędność wyrazu, ale równie bliska potrzeba niczym nie skrępowanej wypowiedzi ,daleka tym razem od figuratywnych ograniczeń [...]

                                                                                                                                                                           Jan Fejkiel

  • Dodaj link do:
  • facebook.com