Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Artyści >  Jacek Machowski

Jacek Machowski

Artysta ma w swym dorobku kilka wystaw indywidualnych i udział w kilkunastu zbiorowych. Jest twórcą autorskich katalogów i artystycznych książek. Laureat nagród i wyróżnień. Zdobył Grand Prix na IV Salonie Wiosennym 2017, BWA w Tarnowie; II Nagrodęi Nagrodę Honorową w VII i VIII Konkursie na Ekslibris im. Klemensa Raczaka w Poznaniu (2016, 2019). Jest stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012/13). W roku 2018 uzyskał Nagrodę Prezydenta Miasta Tarnowa za „wyróżniające osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com