Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Artyści >  Anna Juszczak

Anna Juszczak

Anna Juszczak urodziła się w roku 1988 w Krakowie. Studiowała na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. W roku 2012 obroniła dyplom w pracowni wklęsłodruku kierowanej przez prof. Stanisława Wejmana. Dyplom był prezentowany na wystawie Najlepsze Dyplomy 2012 w Pałacu Sztuki w Krakowie i został wyróżniony Nagrodą TPSP w Krakowie. Artystka jest laureatką stypendium im. T. Kulisiewicza, a także nagród i wyróżnień w Konkursie na Grafikę Roku. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na macierzystej uczelni. Zajmuje się grafiką, malarstwem, rysunkiem, projektowaniem książki, prowadzi warsztaty graficzne.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com