Wystawy

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy

Prowadzimy działalność handlową, wystawienniczą oraz edytorską, współpracujemy z instytucjami artystycznymi i artystami reprezentującymi różne orientacje i generacje twórcze.Organizujemy wystawy indywidualne oraz zbiorowe w kraju i zagranicą:

 • J.Burek, L.Dziedzic, M.Krauz, W.Madej, W.Mazur, K.Nalepa, P.Olszewski, K.Ł.Ondrusz, A.Siwek, A.Szymula, M.Środoń, M.Wiśniowska, A. ZielińskiEpreuve d’Artiste 96

  29.01.1997

  Epreuve d’ artiste , to w międzynarodowym języku grafiki określenie próbnej odbitki poprzedzającej właściwy nakład. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w naszym przypadku ”próbę artysty” rozumieć szerzej i bardziej dosłownie - jako pierwszą, w pełni profesjonalną inicjację artysty, pokaz dzieła na szerszym forum publicznym, konfrontację przemyśleń i umiejętności wyniesionych z uczelni z bieżącą praktyką artystyczną, którą żyje galeria.

 • Andrzej PietschGrafika

  05.12.1996

  [...] Obok bezpośrednich inspiracji naturą równie istotny w twórczości Pietscha jest motyw biologicznej transformacji odzwierciedlony w skojarzeniach form artystycznych, zwłaszcza w serii z lat osiemdziesiątych: Próby krajobrazu. Akwaforty te pozornie nie różnią się od wariacji pejzażowych podejmowanych przez artystę na przestrzeni trzydziestu lat. A jednak bliższe wejrzenie w materię tych prób ujawnia ich odmienny charakter. Pofałdowane bryły ziemi na pierwszym planie, niekiedy porośnięte trawami, to przecież torsy damskie - najczęściej fragmenty barku z głową - ułożone poziomo. Ta kobieta-ziemia odpoczywa, może śpi, a może tylko wyleguje się leniwie pośród traw, złączona z nimi na zawsze wolą ręki i wyobraźni artysty. To bodaj najdoskonalsze, w pełni harmonijne połączenie dwóch podstawowych motywów sztuki Andrzeja Pietscha: człowieka i przyrody.

 • B.Achimescu, A.Bębenek, A. Dobosz, A.Dutka, R.Grazda, T.Jackowski, J.Jędrysiak, W.Kotkowski, J.Kraupe, Z. Lutomski, H.Michalska, T.Nuckowski, R.Otręba, H.Ożóg, J.Pamuła, J.Panek, A.Pietsch, P. Schneider, W.Skibiński, K.Skórczewski, A.Sobol-Wejman, J.Sroka, M.Surzycki, G.Szpila, W.Syguła, K.Tomalski, D.Vasina, AVidgrain, S.Wejman, J.Zaborski, I.Zagroba, R. ŻygulskiŻywioł i metoda. Nowa grafika krakowska.

  29.11.1996

  W 1993 roku w krakowskim BWA prezentowałem "Portret ironiczny" - wystawę podejmującą problem groteski w naszej grafice. Temat ten niejako z definicji narzucał zainteresowanie wątkiem figuratywnym. Groteska bowiem w swej istocie odległa jest „doskonałej” czystości abstrakcji. Manifestuje się w formach przedstawiających, bliskich codziennemu doświadczeniu. Ukazuje rzeczywistość zdeformowaną, napiętnowaną emocją i sarkastycznym humorem. Właśnie ten dystans obu nurtów wzbudzał zainteresowanie i intrygował, zmuszając do szerszego spojrzenie na naszą grafikę. Pomysł ten udało się zrealizować dopiero teraz, gdy napięcie wynikające z konfrontacji obu nurtów znacznie już opadło. „ Żywioł i metoda” nie zakłada więc podziału, lecz przenikanie się dwóch sposobów widzenia i interpretowania świata.

 • Dariusz VasinaGrafika i rysunek

  14.06.1996

  Stanisław Wejman, Dariusz Vasina. Rozmowa

   

  S.W. Porozmawiajmy chwilę o Twojej wystawie.

  Co pokazujesz?

  D.V. Trochę rysunków i akwafort.

  S.W. Coś je łączy?

  D.V. Niekoniecznie, choć jest tam kilka krótkich scen z powtarzającym się motywem,

  sam zobaczysz.

  S.W. Jakie było kryterium wyboru?

  D.V. Sądzę, że rysunek i grafika dobrze się mają, gdy gadają razem.

  S.W. Opowiadają historie?

  D.V. Różne historie, jest ich sporo, trudno wszystkie pokazać.

  S.W. Opowiedz jedną.

  D.V. Tę o grobie Mozarta.

  S.W. Właśnie.

 • Janina KraupePlanety

  22.03.1996

  [...] Działanie symboli, którymi oznaczamy planety ma w sobie pewien zalążek magii. Wyrażając skrótowo charakter wpływów np. Wenus - koło ponad krzyżem - mówi o dominacji ducha nad materią. Ziemia odwraca te wartości, Mars reprezentuje siłę duchową ukierunkowaną, Słońce jest kołem z punktem w środku , odpowiednikiem centrum osobowego, które ma dla nas podstawowe znaczenie.

 • Andrzej KasprzakGrafika

  16.02.1996
 • Krzysztof SkórczewskiMiedzioryty

  01.12.1995

  Krzysztof Skórczewski należy do elity artystów uprawiających miedzioryt, technikę graficzną ,która, zdawać by się mogło, została już zapomniana. Wybór miedziorytu jako autorskiej techniki był u Skórczewskiego w pełni świadomy, była to też decyzja odważna. Podejmując ją artysta nawiązywał bowiem do nie byle jakich tradycji sztuki dawnej. Mając za swych antenatów Durera i Mantegnę, musiał mieć jasnąświadomość celów ku jakim zmierza ,tym bardziej że współczesność nie dostarczała wzorców, a rola twórcy artystycznej galanterii nie wchodziła w grę. Ryzyko podjętej przez niego decyzji było tym większe, że mimo młodego wieku był już twórcą uznanym .

 • B.Achimescu, A.Dobosz, H.Michalska, W.Skibiński, G.Szpila.Grafika alternatywna

  12.10.1995

  Artyści, których prace dzisiaj prezentujemy należą do młodego pokolenia grafików krakowskich. Niektórzy z nich mają już za sobą znaczny dorobek, inni debiutowali niedawno, a twórczości ich należy bacznie się przyglądać. Wiele ich dzieli; tradycje uczelnianej pracowni, orientacja twórcza., styl artystycznej wypowiedzi. O wspólnym wystąpieniu zadecydował szczególny stosunek do dyscypliny, którą uprawiają. Tworzą grafikę unikatową. Interesuje ich eksperyment, kreacja.

 • K. Dziurkowska, P.Frej, R.Olszowski, M.Otręba, M.Rut, A.Tkacz, A.Vidgrain, I.Zagroba.Epreuve d'Artiste 95

  30.06.1995
 • Krzysztof SkórczewskiMiedzioryty

  15.06.1995
 • Dodaj link do:
 • facebook.com