Wystawy

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy

Prowadzimy działalność handlową, wystawienniczą oraz edytorską, współpracujemy z instytucjami artystycznymi i artystami reprezentującymi różne orientacje i generacje twórcze.Organizujemy wystawy indywidualne oraz zbiorowe w kraju i zagranicą:

 • Krzysztof TomalskiTorsy i Monolity

  18.11.2005
  Tomalski Migracja 2004.jpg

  Ciało jest dla każdego człowieka podstawowym instrumentem poznawania przestrzeni i praw fizycznych, którym podlega. Dla artysty doświadczenie ciała stanowi fundament wszelkiej kreacji i podstawę refleksji nad miejscem człowieka w świecie. Sformułowana w starożytności przez greckiego filozofa dewiza - „człowiek miarą wszechrzeczy”- jest również wytyczną twórczości graficznej Krzysztofa Tomalskiego. Dynamika ruchu, energia ukryta w ciele oraz powiązanie postaci ludzkiej z otaczającą przestrzenią, to stałe motywy jego prac.[...] 

 • Anna Sobol-WejmanDziennik życia wewnętrznego

  24.05.2005
  Ana.jpg

  [...] Anna Sobol-Wejman dawno już zrezygnowała z integralności płyty graficznej. Dzieli ją na kawałki. Na nich kreśli swój „dziennik”. Ta technika ułatwia jej pracę często przerywaną innymi obowiązkami, a także umożliwia bardziej intymny kontakt z płytą graficzną, która na bieżąco staje się odbiciem jej myśli. Tak powstają okna na świat, ekrany pamięci, "ikony” ułożone w poziome i pionowe, geometryczne sekwencje odbijane najczęściej na dużych formatach papieru. Informacja zawarta jest w nich samych, ale też wynika z ich relacji, kontekstów, dystansów. O ileż więcej można powiedzieć w ten sposób. 

 • Monika NiwelińskaEngram

  16.03.2005
  Niwelinska2005.JPG

  „Engram - jak wyjaśnia Monika Niwelińska - to ślad pamięciowy, zakodowany w mózgu obraz, nabyta informacja; cały zasób engramów danej osoby stanowi biologiczne podłoże ludzkiej pamięci oraz podstawę niepowtarzalnej indywidualności każdej istoty ludzkiej[...] Koncepcja pracy jest odbiciem przyjętego przeze mnie pojęcia pamięci jako swoistego (taśmo-) ciągu znaków/obrazów/kodów zapisanych w umyśle, podlegającego ciągłym (świadomym i nieświadomym) zmianom, mutacjom, przemieszczeniom, selekcji. Praca jest próbą plastycznej interpretacji tych procesów...

 • Teodor DurskiSerigrafie

  21.01.2005
  Dursk.jpg

  [...] Przy pozornym chłodzie sztuka Teodora Durskiego wyzwala gorące emocje. Durski stosując „obiektywny” opis, ma namiętną i monumentalną, wręcz tytaniczną wizję człowieka. Fascynuje go istnienie na przekór prawom anatomii i grawitacji, a wiec wbrew rzeczywistości. Czy w tym przejawia się sprzeciw artysty wobec cielesnych ograniczeń i poszukiwanie wolności?

 • Stanisław WejmanDynia

  20.11.2004
  Wejman2Dynia2004.JPG

  Swe 60-lecie Stanisław Wejman uhonorował dziełem niezwykłym; cyklem sześćdziesięciu grafik powtarzających jeden motyw, motyw dyni, wykreślonej w tym samym wymiarze i technice. Wielokrotność Dyni, którą zaproponował Wejman nie wyklucza jednak oryginalności. Wręcz przeciwnie, podkreśla ją.  Mamy więc 60 wyjątkowych, niepowtarzalnych dyń na sześćdziesięciolecie. Dlaczego jednak dynia? 

 • Jacek SrokaDon Kichot w kuchni

  08.10.2004

  [...] Sroka należy do pokolenia artystów ukształtowanych przez ekspresjonizm lat osiemdziesiątych. Ulegając wpływom tej tendencji stworzył jednak własną , oryginalną odmianę sztuki figuratywnej. Figuracja jest najistotniejszym odniesieniem dla jego twórczości, a człowiek, otaczające go przedmioty  i  zwierzęta są ciągłym tematem jego sztuki. 

 • Anna SadowskaNiepokój

  14.05.2004
  Niepok bs.jpg

  [...] Widocznie Anna już w czasie studiów wiedziała lub intuicyjnie przeczuwała, co to jest niezależność i odpowiedzialność twórcy, nie odsuwając od siebie podjęcia tej odpowiedzialności do chwili formalnego otrzymania dyplomu. Może ta właśnie postawa też miała istotne znaczenie ...

 • Zbigniew Bielawka Jaccobco kupuję konia

  05.03.2004
  Kupuje.jpg

  Jaccobco utrwalony w miedziorycie, oficjalnie , po raz pierwszy, pojawił się w roku 1989 na wystawie w galerii „Plastyka” w Krakowie. Od tego czasu jeszcze kilkakrotnie zaskakiwał swa obecnością licznych wielbicieli w kraju i za granicą. Bielawka utrwala ślady jego efemerycznej bytności w różnych miejscach świata,  portretuje go osobiście, a także jego otoczenie; kobiety, zwierzęta, przedmioty.

 • Janina KraupeHoroskop Nowego Roku i wizualizacje

  14.01.2004
  bis.jpg

  „Właściwością wyobraźni malarza jest dążenie do uwidocznienia nawet na pozór odległych od świata zmysłowego zjawisk. Poetyka kodu astrologii, kryjąca w sobie zapis naszego losu, model, w którym istnieją światy równoległe do naszego, tradycja całej hierarchii inteligencji wyższych od naszej ludzkiej, może być wyrażona , zanotowana intuicyjnie w znakach, rytmach i barwach. Proces ten nazywamy wizualizacją i dzięki niemu zatrzymujemy w obrazie ulotne odczucia Niewidzialnego.”

                                                                                                                                                                                                                                   Janina Kraupe

 • Eugeniusz Get-StankiewiczMiedzioryt Towarzyski

  24.10.2003
  repro ryciny bis.jpg

  Czym jest miedzioryt Towarzyski? Grą salonową? Flirtem miedzy artystą a odbiorcami? A może wspólną zabawą artystów nie do końca zrozumiałą dla gawiedzi. Z pozoru wygląda to niewinnie. Sympatyczna, rokokowa reprodukcja na okładce katalogu, czy kokieteryjny podtytuł „wiązanka miedziorytów i inne” zdają się zachęcać do niewinnej zabawy Ta przewrotna konferansjerka nie powinna nas jednak zmylić. Miedzioryt Towarzyski to kolejna prowokacja Geta. Kunsztowna i finezyjna, ale prowokacja -  to czym mistrz zajmuje się od lat. 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com