Wystawy

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy

Prowadzimy działalność handlową, wystawienniczą oraz edytorską, współpracujemy z instytucjami artystycznymi i artystami reprezentującymi różne orientacje i generacje twórcze.Organizujemy wystawy indywidualne oraz zbiorowe w kraju i zagranicą:

 • Krzysztof SkórczewskiUtopia Krzysztofa Skórczewskiego (grafika)

  08.12.2007
  Skorczewski2007.JPG

  [...] Krzysztof Skórczewski nadaje miedziorytowi kształt współczesny, odwołując się przy tym do sfery znaczeń podstawowych, archetypicznych. Zapewne dzięki tym ideowym odniesieniom i mistrzostwu formy, jego grafiki są tak atrakcyjne dla odbiorców. Bez względu na wiek i zainteresowania gotowi są podjąć z dziełem artysty intrygująca grę. Wprowadzani są w gęsty labirynt rysunku i wyrafinowaną dramaturgię czerni i bieli. Artysta dzieli się swym talentem z otoczeniem, ale i wymaga uwagi...

 • Jerzy PanekChorągwie (cykl drzeworytów)

  09.11.2007
  Panek Choragiew bis.jpg

  Powstanie „Chorągwi” zbiega się ze zmianami w życiu prywatnym Panka; przeprowadzką z rodzinnego mieszkania w Prokocimiu, gdzie w trudnych warunkach powstawały jego drzeworyty. Teraz jest sam na krakowskim Kazimierzu, gdzie przy ul. Szerokiej dostał pracownię, w której pozostanie do końca życia. To ważna dla artysty zmiana miejsca i środowiska. O ile przed wojną w rodzinnym Tarnowie otaczało go , jak wspomina, rzemiosło, a w późniejszym Prokocimiu kolejarze, o tyle Kazimierz dostarcza mocniejszych wrażeń.

 • Monika CichońZarysowania (grafika i rysunek)

  20.04.2007
  Cichon2007.JPG

  [...] Monika Cichoń zajmuje się sztuką figuratywną, a postać ludzka jest niemal jedynym tematem jej grafiki, rysunku, malarstwa, książki artystycznej. „Ciało człowieka jest jak papier - przyjmuje i zapisuje w sobie i na sobie emocje i doświadczenia, jest najbardziej pierwotną i naturalną lekturą”- pisze artystka. Potrafi skupić się na „naturalnej lekturze ciała”. Odczytuje znaczenie gestu, rozumie języka ciała. Punktem wyjścia jest obserwacja samej siebie i otoczenia, ale też bierze pod uwagę „figury ekspresyjne” z przeszłości...

 • Małgorzata Malwina NiespodziewanaPodróż na Wschód

  27.02.2007
  Niespodziewana2007.JPG

  Malwina Niespodziewana podróże podejmowała zawsze. To właśnie podróż jest właściwą metaforą dla jej intelektualnego niepokoju, potrzeby nowych doświadczeń, studiów, refleksji nad sobą, sztuką własną i obcą , którym daje wyraz w systematycznie, od lat prowadzonym dzienniku i szkicowniku. [...] Wschód jest dla artystki odkryciem samej siebie w kontekście innych, „obcych”, wśród których żyje i pracuje...

 • Hanna Michalska-BaranGrafika

  12.01.2007
  Michalska2007.JPG

  [...] Hanka Michalska  w wirtuozerski sposób opanowała schillerowski „instynkt gry”, który pozwala jej balansować między pozornymi przeciwieństwami, tworząc całości jednocześnie harmonijne i rozedrgane: między żywiołem i ładem, anarchią i porządkiem, chaosem i kosmosem.
  Pierwsze aranżacje w prostokątach, ujmujące w niezobowiązującym kadrze „imprezowy” ruch; póżniejsze kompozycje oparte na motywie „big bangu”; i wreszcie niezwykle subtelne „tessery”, na które składają się dwie różniące się szczegółami ...

 • Andrzej KapustaE natura, e cultura

  24.11.2006
  Kapusta2006.JPG

  [...] Po kilku latach przerwy, już w nowym tysiącleciu, artysta ponownie podejmuje pracę nad cyklem.  Architektura nadal odgrywa tu ważną rolę , choć prezentowana jest w formie bardziej  abstrakcyjnej. Rysuje płaskie, schematyczne plany świątyń, symetryczne fasady klasycystycznych budowli, kartograficzne labirynty idealnych miast.  Architektoniczne wykresy na ogół wypełniają centralną część kompozycji nałożonej na tło przetartej, jak gdyby spłowiałej pod wpływem czasu barwy; błękitu lub oranżu. Można odnieść wrażenie, że rysunek nie jest już oryginałem lecz cytatem...

 • Bogdan Achimescu, Agnieszka Berezowska, Zbigniew Bielawka, Małgorzata Malwina Niespodziewana, Monika Niwelińska, Henryk Ożóg, Anna Sadowska, Krzysztof Skórczewski, Anna Sobol-Wejman, Jacek Sroka, Marcin Surzycki, Stanisław WejmanPoza passe-partout. Nowa przestrzeń grafiki

  20.10.2006
 • Aleksandra CieślakFemigrafie

  21.04.2006
  Cieslak22006.JPG

  Aleksandra Cieślak należy do najmłodszej generacji grafików. Jest jeszcze studentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie przygotowuje się do obrony dyplomu. Dzisiejsza wystawa, na której znalazły się jej wybrane prace z ostatnich dwóch lat do pewnego stopnia ukazuje proces edukacji graficznej; poznawanie nowych technik i ich możliwości artystycznych...

 • Jerzy PanekPróba portretu Józefa Gielniaka

  01.03.2006
  Panek2006.JPG

  W albumie opracowanym przez Elżbietę Dzikowską i Wiesławę Wierzchowską zebrana została korespondencja miedzy dwoma wybitnymi artystami, jednymi z największych w powojennej grafice polskiej: Józefem Gielniakiem i Jerzym Pankiem . Ich pierwsze spotkanie w roku 1962 przerodziło się w przyjaźń, która przetrwała aż do śmierci Gielniaka w dziesięć lat później. Panek przeżył go o ponad trzydzieści lat. Listy, które wymieniali między sobą, są nie tylko komentarzem do ich twórczości, ale i dokumentem wzajemnego podziwu i niezwykłej sympatii tych tak odmiennych osobowości. 
  Stoją przed nami tak różni, a przy tym bardzo sobie bliscy; Panek, pełen witalności, temperamentu, bezpośredniego stosunku do życia i sztuki, krzepko ciosający swe drzeworyty, „haratający dechę” - jak to sam powie - i chory na gruźlicę Gielniak, żyjący w stanie ciągłego zagrożenia, nadwrażliwie dzielący włókna swych linorytów. 

 • Marcin SurzyckiFormy

  20.01.2006
  Surzycki2006.jpg

  [...] Inne są prace powstałe już w nowym tysiącleciu, prezentowane na dzisiejszej wystawie. Surzycki rezygnuje w nich zupełnie z przedstawiania postaci ludzkiej. Odwołuje się bardziej do wyobraźni niż do widzialnego świata, choć trudno te formy określić jako całkowicie abstrakcyjne W ich powstaniu pośredniczą rysunki i szkice inspirowane, jak w tradycji surrealistycznej, swobodną grą wyobraźni. Nie starają się nic ilustrować, nie stoją też za nimi  przekazy werbalne. „Nie chcę nic udawać” mówi o nich artysta ,mając na uwadze odejście od iluzjonizmu...

 • Dodaj link do:
 • facebook.com