Wystawy

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy

Prowadzimy działalność handlową, wystawienniczą oraz edytorską, współpracujemy z instytucjami artystycznymi i artystami reprezentującymi różne orientacje i generacje twórcze.Organizujemy wystawy indywidualne oraz zbiorowe w kraju i zagranicą:

 • Hanna Michalska-BaranGrafika

  12.01.2007
  Michalska2007.JPG

  [...] Hanka Michalska  w wirtuozerski sposób opanowała schillerowski „instynkt gry”, który pozwala jej balansować między pozornymi przeciwieństwami, tworząc całości jednocześnie harmonijne i rozedrgane: między żywiołem i ładem, anarchią i porządkiem, chaosem i kosmosem.
  Pierwsze aranżacje w prostokątach, ujmujące w niezobowiązującym kadrze „imprezowy” ruch; póżniejsze kompozycje oparte na motywie „big bangu”; i wreszcie niezwykle subtelne „tessery”, na które składają się dwie różniące się szczegółami ...

 • Andrzej KapustaE natura, e cultura

  24.11.2006
  Kapusta2006.JPG

  [...] Po kilku latach przerwy, już w nowym tysiącleciu, artysta ponownie podejmuje pracę nad cyklem.  Architektura nadal odgrywa tu ważną rolę , choć prezentowana jest w formie bardziej  abstrakcyjnej. Rysuje płaskie, schematyczne plany świątyń, symetryczne fasady klasycystycznych budowli, kartograficzne labirynty idealnych miast.  Architektoniczne wykresy na ogół wypełniają centralną część kompozycji nałożonej na tło przetartej, jak gdyby spłowiałej pod wpływem czasu barwy; błękitu lub oranżu. Można odnieść wrażenie, że rysunek nie jest już oryginałem lecz cytatem...

 • Bogdan Achimescu, Agnieszka Berezowska, Zbigniew Bielawka, Małgorzata Malwina Niespodziewana, Monika Niwelińska, Henryk Ożóg, Anna Sadowska, Krzysztof Skórczewski, Anna Sobol-Wejman, Jacek Sroka, Marcin Surzycki, Stanisław WejmanPoza passe-partout. Nowa przestrzeń grafiki

  20.10.2006
 • Aleksandra CieślakFemigrafie

  21.04.2006
  Cieslak22006.JPG

  Aleksandra Cieślak należy do najmłodszej generacji grafików. Jest jeszcze studentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie przygotowuje się do obrony dyplomu. Dzisiejsza wystawa, na której znalazły się jej wybrane prace z ostatnich dwóch lat do pewnego stopnia ukazuje proces edukacji graficznej; poznawanie nowych technik i ich możliwości artystycznych...

 • Jerzy PanekPróba portretu Józefa Gielniaka

  01.03.2006
  Panek2006.JPG

  W albumie opracowanym przez Elżbietę Dzikowską i Wiesławę Wierzchowską zebrana została korespondencja miedzy dwoma wybitnymi artystami, jednymi z największych w powojennej grafice polskiej: Józefem Gielniakiem i Jerzym Pankiem . Ich pierwsze spotkanie w roku 1962 przerodziło się w przyjaźń, która przetrwała aż do śmierci Gielniaka w dziesięć lat później. Panek przeżył go o ponad trzydzieści lat. Listy, które wymieniali między sobą, są nie tylko komentarzem do ich twórczości, ale i dokumentem wzajemnego podziwu i niezwykłej sympatii tych tak odmiennych osobowości. 
  Stoją przed nami tak różni, a przy tym bardzo sobie bliscy; Panek, pełen witalności, temperamentu, bezpośredniego stosunku do życia i sztuki, krzepko ciosający swe drzeworyty, „haratający dechę” - jak to sam powie - i chory na gruźlicę Gielniak, żyjący w stanie ciągłego zagrożenia, nadwrażliwie dzielący włókna swych linorytów. 

 • Marcin SurzyckiFormy

  20.01.2006
  Surzycki2006.jpg

  [...] Inne są prace powstałe już w nowym tysiącleciu, prezentowane na dzisiejszej wystawie. Surzycki rezygnuje w nich zupełnie z przedstawiania postaci ludzkiej. Odwołuje się bardziej do wyobraźni niż do widzialnego świata, choć trudno te formy określić jako całkowicie abstrakcyjne W ich powstaniu pośredniczą rysunki i szkice inspirowane, jak w tradycji surrealistycznej, swobodną grą wyobraźni. Nie starają się nic ilustrować, nie stoją też za nimi  przekazy werbalne. „Nie chcę nic udawać” mówi o nich artysta ,mając na uwadze odejście od iluzjonizmu...

 • Krzysztof TomalskiTorsy i Monolity

  18.11.2005
  Tomalski Migracja 2004.jpg

  Ciało jest dla każdego człowieka podstawowym instrumentem poznawania przestrzeni i praw fizycznych, którym podlega. Dla artysty doświadczenie ciała stanowi fundament wszelkiej kreacji i podstawę refleksji nad miejscem człowieka w świecie. Sformułowana w starożytności przez greckiego filozofa dewiza - „człowiek miarą wszechrzeczy”- jest również wytyczną twórczości graficznej Krzysztofa Tomalskiego. Dynamika ruchu, energia ukryta w ciele oraz powiązanie postaci ludzkiej z otaczającą przestrzenią, to stałe motywy jego prac.[...] 

 • Anna Sobol-WejmanDziennik życia wewnętrznego

  24.05.2005
  Ana.jpg

  [...] Anna Sobol-Wejman dawno już zrezygnowała z integralności płyty graficznej. Dzieli ją na kawałki. Na nich kreśli swój „dziennik”. Ta technika ułatwia jej pracę często przerywaną innymi obowiązkami, a także umożliwia bardziej intymny kontakt z płytą graficzną, która na bieżąco staje się odbiciem jej myśli. Tak powstają okna na świat, ekrany pamięci, "ikony” ułożone w poziome i pionowe, geometryczne sekwencje odbijane najczęściej na dużych formatach papieru. Informacja zawarta jest w nich samych, ale też wynika z ich relacji, kontekstów, dystansów. O ileż więcej można powiedzieć w ten sposób. 

 • Monika NiwelińskaEngram

  16.03.2005
  Niwelinska2005.JPG

  „Engram - jak wyjaśnia Monika Niwelińska - to ślad pamięciowy, zakodowany w mózgu obraz, nabyta informacja; cały zasób engramów danej osoby stanowi biologiczne podłoże ludzkiej pamięci oraz podstawę niepowtarzalnej indywidualności każdej istoty ludzkiej[...] Koncepcja pracy jest odbiciem przyjętego przeze mnie pojęcia pamięci jako swoistego (taśmo-) ciągu znaków/obrazów/kodów zapisanych w umyśle, podlegającego ciągłym (świadomym i nieświadomym) zmianom, mutacjom, przemieszczeniom, selekcji. Praca jest próbą plastycznej interpretacji tych procesów...

 • Teodor DurskiSerigrafie

  21.01.2005
  Dursk.jpg

  [...] Przy pozornym chłodzie sztuka Teodora Durskiego wyzwala gorące emocje. Durski stosując „obiektywny” opis, ma namiętną i monumentalną, wręcz tytaniczną wizję człowieka. Fascynuje go istnienie na przekór prawom anatomii i grawitacji, a wiec wbrew rzeczywistości. Czy w tym przejawia się sprzeciw artysty wobec cielesnych ograniczeń i poszukiwanie wolności?

 • Dodaj link do:
 • facebook.com